Over packro

shellWat is packro voor een naam? Je zou het kunnen opvatten als een schelp die je ziet liggen op het zand. Je weet niet wat erin zit, tot je het oppakt en omkeert. Zo ook met mensen en met deze blog. Pas als je naar elkaar luistert en de mening van de ander beoordeelt op de inhoud, weet je wie je ongeveer je voor je hebt. Het gedrag kun je vervolgens eraan toetsen. Of omgekeerd. Maar packro is vooral een naam.

Er zijn veel overeenkomsten tussen Suriname en de rest van de wereld, maar ook verschillen. Veel overeenkomsten worden onterecht genegeerd, veel verschillen worden onterecht benadrukt. Vaak resulteert dit in het herhalen van fouten die elders al zijn gemaakt, of het missen van oplossingen die elders wel blijken te werken.

Wat dat betreft is de door Surinaamse politici geroemde integratie in de regio en in de wereld een goed idee. Zolang men leert uit die integratie. Op zich is het geen verwijt. Nemen we Nederland. Daar maakt men ook fouten die vermeden hadden kunnen worden, als er naar het buitenland was gekeken en de lessen waren overgenomen die daar op de harde manier zijn geleerd. Het ontstaan van de zeepbel op de huizenmarkt is hier een treffend voorbeeld van. Het is ook een voorbeeld van een situatie die men liever niet aan de politiek had kunnen overlaten.

Voor wie bedoeld en waarom

Voor lezers die vinden dat er geen mening of kritisch geluid over Suriname of de politiek kan zijn, zonder dat degene die het verkondigt er woont en werkt, is nu het moment om te stoppen met lezen en deze blog te verlaten.

Voor lezers die graag de mening van een ander aanhoren en bereid zijn deze te beoordelen op de inhoud, zou ik zeggen: veel leesplezier en laat wat van je horen, je eigen kritische bijdrage is welkom.

 

 

Top